Aktuellt

Aktuellt

Välkommen på årsmöte 2020 

Torsdagen den 27 februari

Klockan 18:00


Vi håller först möte, och sen tittar vi på aktuell utställning av Brittmarie Sundström.


Det bjuds på lättare förtäring.


Anmälan till uskonstforening@gmail.com senast den 24/2


Dagordning

 1. Fastställd dagordning
  2. Val av justeringsmän
  3. Behörigt utlysande av mötet
  4. Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelse.
  5. Styrelsens ansvarsfrihet
  6. Val av:
  a. ordförande (omval 1 år) och ledamöter (4 omval 1 år och 2 nyval 2 år)
  b. två revisorer samt suppleant (val 1 år)
      c. tre ledamöter till valberedning (val 1 år)
  7. Fastställande av medlemsavgiften
 2. Övriga frågor

Värva medlemmar

Även fortsätningsvis får du som värvar nya medlemmar en belöning.  För varje värvad medlem erhåller du en extra lott vid den stora konstutlottningen vid årets slut. Kom ihåg att be den nya medlemmen att ange detta på sin anmälningsblankett.

Utdelning 2017

Alla medlemmar tilldelas en av Mikael Nilssons träfåglar. Mikael är verksam i Linköping. För mera information gå in på Miakels hemsida; www.miknil.se

Tips

Utställningar

Här kommer vi att tipsa om aktuella evenemang.