Konstverk

Föreningens konstverk


Här hittar du bilder på inköpta konstverk vilka lottas ut till medlemmarna vid Månadslotteri en gång i månaden eller vid den stora utlottningen en gång per år förutom vart femte år då en allmän utdelningen sker.


Grafiska blad

Konstföreningen US har ett antal grafiska blad (bla Gebbe Björkmans Okrkide) som tidigare delats ut till medlemmarna. Dessa kan nu köpas av Konstföreningens medlemmar. Kontakta ordföranden för pris samt ev köp.

Konstverk för årlig utlottning